Δωρεάν διαδικτυακό παιχνίδι Σκακιού. Παίξτε Σκάκι τώρα σε καθαρό γραφικό περιβάλλον. Χωρίς εγγραφές, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς πρόσθετα. Παίξτε Σκάκι με τον υπολογιστή, με φίλους ή με τυχαίους αντιπάλους.
Παίξτε Παιχνίδια Πρωταθλήματα Σκακιστές Ομάδες Φόρουμ TV
? συνδεδεμένοι παίκτες
 Επανασύνδεση
 Χρώμα
 Ελληνικά
 Είσοδος

11.303 Ματ

Ματ , Τα μαύρα νίκησαν

Λευκά Stockfish AI 1ου επιπέδου (1500)
Μαύρα Anonymous

Ματ , Τα μαύρα νίκησαν

Λευκά Anonymous
Μαύρα Stockfish AI 5ου επιπέδου (1500)

Ματ , Τα μαύρα νίκησαν

Λευκά Stockfish AI 5ου επιπέδου (1500)
Μαύρα Anonymous

Ματ , Τα λευκά νίκησαν

Λευκά Stockfish AI 1ου επιπέδου (1500)
Μαύρα Anonymous

Ματ , Τα λευκά νίκησαν

Μαύρα Anonymous
Λευκά Stockfish AI 6ου επιπέδου (1500)

Ματ , Τα μαύρα νίκησαν

Λευκά Anonymous
Μαύρα Stockfish AI 1ου επιπέδου (1500)

Ματ , Τα λευκά νίκησαν

Μαύρα Anonymous
Λευκά Stockfish AI 8ου επιπέδου (1500)

Ματ , Τα λευκά νίκησαν

Μαύρα Anonymous
Λευκά Stockfish AI 5ου επιπέδου (1500)